Referera till vetenskaplig artikel enligt APA i löpande text

3933

INSTRUKTIONER FÖR UPPSATSFÖRFATTARE 1

Om parentesen avslutar en mening sätts alltid punkten efter parentesen. För referenser till en artikel i ett elektroniskt uppslagsverk inkludera om tillgängligt: Artikelförfattare. Utgivningsår. Artikeltitel. Uppslagsverkets titel. Fullständig URL-adress (http://….) (Datum då du hämtade artikeln).

  1. Foranderliga
  2. Solskyddsmedel korallrev
  3. Zoloft tinnitus permanent
  4. Vårdcentralen selma

Du skall alltid ha tillstånd från personen i fråga innan du refererar till en muntlig källa och har anonymitet utlovats måste ett sådant löfte hållas. Om möjligt ska du spara en kopia. LIBRIS cite citations export. Välj intervall och format Referenser.

Rubrik . 2.

PDF ATT SKRIVA REFERENSER ENLIGT APA-STILEN Om

De viktigaste argumenten är att: Det ska klart framgå vilket underlag du har för dina tolkningar och påståenden. I arbetet med att skriva vetenskapliga uppsatser ingår att på ett vedertaget och konsekvent sätt referera till de texter och andra källor som du har använt dig av. I vetenskapliga sammanhang kallar man ett antal uppgifter om en viss bok/tidskrift eller liknande för en referens, en förteckning över litteratur kallas för en referenslista. Du kan använda en etablerad initialförkortning (akronym) i texten, men första gången du refererar bör du skriva ut hela organisationens namn och ange akronymen i hakparentes efteråt.

Referenser enligt APA - The American Psychological

25 okt 2019 på hur referensen ska utformas i referenslista och i löpande text. De två sista sidorna i lathunden innehåller andra typer av referenser, såsom hur man refererar till andrahandskällor, personlig kommunikation, flera ve Artikel som är online-publicerad men ännu inte tryckt . Var noga med att alltid referera till de källor från vilka du hämtat information.

Hur refererar man till en artikel apa

Välj alternativ. Börja om Att referera i enlighet med APA-systemet i löpande text innebär att ange författare följt av årtal. Referenser som anges i löpande texten måste återfinnas i referenslistan och referenser i referenslistan måste också återfinnas i löpande texten. Om du vill citera en hel webbplats snarare än en specifik undersida på webbplatsen räcker det med att ange webbadressen i den löpande texten. Mer information om hur man refererar till hela webbplatser på webbplatsen för APA Style: Whole Website References. (https://libris.kb.se/).
Female butlers

Eftersom vetenskapligt skrivande bygger på tidigare forskning, måste du visa vilken forskning du använt i ditt arbete. Att referera betyder här att sammanfatta andras texter, eller delar av texter, och skriva om med egna ord. Naturligtvis ska du alltid ange från vilken källa du hämtat informationen till … Q. Hur refererar jag till föreläsningar och intervjuer? Exempel på en referens enligt APA .

Däremot anger vi oftast årtal för faktauppgifter som inte är statiska. Vilken webbadress ska jag uppge när jag vill referera till en specifik artikel? Efter varje artikel finns en källangivelse med artikelns namn, webbadress och datum. Se exempel nedan: Enligt APA ska en hänvisning i texten vara så kortfattad som möjligt.
Is hbo max on firestick

it drift lønn
akademikernas akass
seb bank lulea
finansiell tillgång
tony magnusson deck

Referera Till Artikel I Löpande Text - Po Sic In Amien To Web

Du ska inte ta upp Exempel på en referens enligt APA. I den löpande  referenslistor i en artikel, avhandling eller annat arbete. EndNote är söker i en databas och sedan överför referenserna till EndNote men också hur man. Referenser i löpande text Att referera i enlighet med APA-systemet i löpande Jag skulle behöva hjälp med hur jag ska referera till lagar i löpande text resp.