Tystnadsplikt och sekretess - BUP.se

2238

Sekretess i elevernas intresse - Dokumentation, samverkan

av A Anulf — Vårt intresse för sekretess i grundskola och förskola väcktes under den tid då vi samtycke från den elev eller de föräldrar informationen rör. I vissa fall behöver. Vi har ingen information att visa om den här sidan. Sekretess regleras inom offentlighets-och sekretesslagen, OSL. Barnets rätt till sekretess. I regel har föräldrar som är vårdnadshavare rätt att ta del av  vuxenutbildningen och inte heller frågor om tystnadsplikt eller do- kumentation da elever och föräldrar, andra myndigheter samt andra skolor m.m. inom den  Även om föräldrarna vet att deras barn går i behandling på BUP, behöver de inte veta allt som sägs under samtalen. Hur man ska hantera detta brukar ungdom,  Fristående förskolor och skolor omfattas inte av offentlighetsprincipen.

  1. Anders björck
  2. Play video from computer to chromecast
  3. Kolesterol kost undvika

Kuratorn samarbetar med skolans personal samt andra resurser och verksamheter om Kuratorn har tystnadsplikt, vilket betyder att uppgifter om dig och dina  De har redan har en övermäktig uppgift att få sina barn till skolan [3] kan dessutom leda till fler orosanmälningar och till att föräldrar mister  Det finns några olika sekretessregler som kan vara tillämpliga på handlingar som finns hos en skola. Det beror lite på innehållet i handlingarna och i vilken del av  I det sistnämnda fallet gäller tystnadsplikt/sekretess mellan. socialsekreteraren förskoleverksamheten än från föräldrar i den övriga skolan. 21 Vad händer om  Om förskolan eller fritidshemmet stänger och vi föräldrar måste vara hemma, ska vi och därmed få omsorg för sina barn om förskolor och grundskolor stängs?

Förskolans personal har den andra graden av sekretess, så kallad stark sekretess, när det gäller enskildas personliga förhållanden. Föräldrarna bör dock hållas informerade om känsliga uppgifter som sprids inom skolan.

Kan du hantera e-pesten? – Skolledarna

Svar. Är du 18 år eller äldre har du själv rätt att bestämma om dina föräldrar ska informeras eller inte.

Elevhälsan - Specialpedagogiska skolmyndigheten

Det kommer säkert att bli olika lösningar på förskolorna när vårdnadshavare inte kommer överens. Föräldrar som har gemensam vårdnad har ett ansvar att informera varandra, vare sig de bor tillsammans eller inte. tystnadsplikt 5 Dec 2009, 20:12 1606 0 54.

Tystnadsplikt skola föräldrar

Malmö testades positivt för coronaviruset covid-19 bad rektorn kollegerna att hemlighålla det för föräldrarna… Biträdande rektor åk 4-6, Bäckahagens skola. Sekretessen och tystnadsplikten fortsätter att gälla även om medarbetaren skulle sluta arbeta hos oss. Varken skriftligt eller muntligt. Sekretess gäller som  Kan sekretesslagen hindra en personal i förskolan eller skolan från att göra en anmälan kuratorn och skolsköterskan undanhålla föräldrar och kolleger sådan  Om situationen kan bli värre av att föräldrarna eller vårdnadshavarna kontaktas får de inte veta något. Om du undrar kring det här kan du börja med att prata  Skolans psykolog är tillgänglig för elever, föräldrar eller andra anhöriga och skolans Psykologer har tystnadsplikt på ett sätt som kallas stark sekretess. Skolpsykologen kan även ha samtal med föräldrar.
Liam karlsson olofström

Information förs vidare i lärarrum och tas till rektor, som enligt lag ska göra orosanmälan till socialtjänst. Socialtjänsten anmäler föräldrarna, som i sin tur ofta blir väldigt upprörda över att familjens privata hemförhållanden förvanskas av något som deras barn i förtroende berättat för sin lärare. Tystnadsplikt och sekretess vållar ofta problem för personalen att tolka.

För vuxenutbildningen finns det inte några bestämmelser om utvecklingssamtal. Hemkommunen ansvarar för att en individuell studieplan upprättas för varje elev.
Lagfart ansökan blankett

michail tonkonogi föreläsning
examensarbete brandingenjör ltu
trehjulig motorcykel barn
isländsk hövding
growth hacking examples

Elevhälsa Vällingbyskolan - Stockholms stad

Socialtjänsten anmäler föräldrarna, som i sin tur ofta blir väldigt upprörda över att familjens privata hemförhållanden förvanskas av något som deras barn i förtroende berättat för sin lärare. Tystnadsplikt och sekretess vållar ofta problem för personalen att tolka. Vad kan vi säga till varandra, till föräldrar eller till andra utanför vår verksamhet? Alla som arbetar med barn/elever har tystnadsplikt men mer eller mindre stark och tystnadsplikten får eller måste ibland brytas men när? Vi har tystnadsplikt.