SOU 2005:062 Anpassning av radio- och TV-lagen till den

527

En moderniserad radio- och tv-lag / Blendow Lexnova

Översyn av radio- och tv-lagen utifrån ett nytt säkerhetsläge (kap 13) Utredningen har haft att överväga hur nationella säkerhetsintressen kan säkerställas vid tillståndsprövningen för tv, text-tv och ljudradio. Genom lagen upphör radio- och TV-lagen (1996:844) och lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions område att gälla. 3. Tillstånd att sända tv och ljudradio som meddelats med stöd av radio- och TV-lagen (1996:844) ska gälla även fortsättningsvis. Radio- och tv-lagen (2010:696).

  1. Bas 11
  2. Eniro vägkarta sverige
  3. Valutakurs pund sterling
  4. Handlaggare skatteverket
  5. Hylte kommundirektör
  6. Momsreg nummer enskild firma

Tillstånd att sända ges av regeringen om sändningarna finansieras med tv-avgift och i övrigt av Myndigheten för radio och tv. Tillstånden kan förenas med villkor. Radio- och tv-lag (2010:696) 5 kap. 12 § och avseende radio i 11 kap. 3 § och 13 kap. 27 §, på riksdagens webbplats. Förarbetena finns i prop.

Uppdraget för 2018 års AV-utredning har varit att föreslå de författningsändringar och andra åtgärder som behövs för att  MPRT har tagit del av betänkandet "En moderniserad radio- och tv-lag - genomförande av ändringar i AV-direktivet" (SOU 2019:39). Olika typer av tv-sändningar regleras i yttrandefrihetsgrundlagen men även i radio- och tv-lag (2010:696) liksom AV-direktivet (2010/13/EU).

SOU 2005:002 Radio och TV i allmänhetens tjänst.

4. Den som har fått tillstånd att sända tv-program med stöd av radio- och TV-lagen (1996:844) har rätt att också sända sökbar text-tv i rimlig omfattning under återstoden av tillståndstiden.

Journalistförbundet kritiskt till förändringar av radio- och tv-lagen

Radio- och tv-lagen gäller för tv-reklam. Om du ska göra tv-reklam måste du följa radio- och tv-lagen.

Radio och tv lagen

Radion i tv-skuggan (1955-1980) Radiotjänst AB får monopol också på TV- Radio- och TV-lagen: lokal förankring och mångfald  Betänkande av AV-utredningen (SOU 2008:116) samt Rapport från radio- och TV-verket med förslag om ändringar av radio- och TV-lagens regler om  1 § radio- och tv-lagen (2010:696). Sändningstillståndet med tillhörande villkor framgår av bilagan. Dessa villkor har godtagits av UR i enlighet  Varje år går Myndigheten för press, radio och tv igenom EU:s regelverk på medieområdet, liksom svenska lagar och regler, samt aktuella  Granskningsnämnden och beställ-tv. 3 kap. 1 §3 radio- och tv-lagen beställ-tv: en tjänst där en leverantör av medietjänster i informations-,.
Carl henning wijkmark

Till utredare förordnades fr.o.m.

och sökbar text-tv Regeringen meddelar Sveriges Utbildningsradio AB (UR) tillstånd att sända rikstäckande ljudradio, tv och sökbar text-tv i enlighet med 4 kap. 3 § och 11 kap.
Rocom

rolig föreläsning
kallkällan kallebäck
portokostnad vikt
konstant hastighet newtons
kandidatprogram i datavetenskap flashback

SOU 2004:088 Tobakskontroll i internationellt perspektiv

1 §, 5 kap. 2, 3, 7, 8. Radio- och TV-lagen (1996:844). Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare.