HD:2014:93 - Korkein oikeus

597

International Programs -Amerikansk-svensk konvention om

Regeringar, oavsett politisk sammansättning, har då och då presenterat lagstiftning med retroaktiv tillämpning på skatteområdet. Syftet kan ha varit att eliminera en skatteflyktsmöjlighet, att förhindra ett överutnyttjande av någon skattefördel innan nya skärpta regler träder i kraft eller att över huvud taget täppa till något oavsiktligt skatteläckage. Innebörden av dessa är att en senare beslutad betungande lagregel kan tillämpas retroaktivt, antingen från tidpunkten då den föreslagits av regeringen eller av utskott, eller från den tidpunkt då regeringen i skrivelse till riksdagen meddelat att man avser att föreslå viss lagstift-ning. Retroaktiv tillämpning av lag bör ske endast när det uttryckligen framgår av lagtexten eller lagstiftningsärendet att retroaktiv tillämpning avsetts. Inom EG-rätten finns två grundregler, en som förbjuder retroaktivitet om det inte uttryckligen framgår att en retroaktiv tillämpning var avsedd. Förbudet mot retroaktiv tillämpning av straffbud anses inte gälla be stämmelser om straffverkställighet.

  1. Property manager visual studio 2021
  2. Hudläkare utan remiss södermalm
  3. Jan sahlin saltsjöbaden
  4. Kungliga myntkabinettet chef
  5. Avtalslagen sekretess
  6. Revingehed vandra
  7. Stora enso pulp ab skutskär

För pluggade vapen däremot finns samma övergångsregel som för armborst. Även då handlar det om retroaktiv lagstiftning och den som har fällts för olaga vapeninnehav på grund av att han inte har sökt licens på ett gammalt pluggat vapen som han innehaft långt innan det blev licenspliktigt bör söka resning i sitt mål. Tillämpningen av den helt nya lagstiftningen gavs retroaktiv verkan genom skr. 1990/91:151. Avsikten med detta angavs vara ”starka incitament att vidta olika åtgärder för att förlägga skatteunderlaget till tiden före ikraftträdandet”.

1990 godkändes 72 procent av arbetssjukdomarna, 2014 är det endast 3 procent.

Lagstiftningsärendet Justerande bestämmelser om avdrag för

Innebörden av dessa är att en senare beslutad betungande lagregel kan tillämpas retroaktivt, antingen från tidpunkten då den föreslagits av regeringen eller av utskott, eller från den tidpunkt då regeringen i skrivelse till riksdagen meddelat att man avser att föreslå viss lagstift-ning. Retroaktiv tillämpning av lag bör ske endast när det uttryckligen framgår av lagtexten eller lagstiftningsärendet att retroaktiv tillämpning avsetts.

Kan man lita på förvaltningsbeslut? - GUPEA - Göteborgs

Och när böckerna blir sämre ger det oss läsare en farlig retroaktiv blick som påverkar vår uppfattning av hela konstnärskapet.

Retroaktiv tillämpning av lagstiftning

En lång rad regler är tillämpliga på straffverkställigheten, allt ifrån rena administrativa föreskrifter till bestämmelser om t.ex. permissioner och frigång som har direkt bety delse för hur ingripande verkställigheten framstår. Detta förhindrar retroaktiv lagstiftning. Det är ett grundläggande maxim inom kontinentaleuropeisk rättsfilosofi. Den skrevs av Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach som en del av den Bayerska brottsbalken år 1813. Nulla poena sine lege scripta. Det får inte förekomma något straff utan skriven lag.
Lastbil transport priser

Det förefaller dock inte rimligt att till den enskildes nackdel tillämpa en lagstiftning retroaktivt, i vart fall inte om det inte föreskrivs i övergångsbestämmelser eller i  I lagstiftningsärendet har diskuterats huruvida de nya bestämmelserna skulle kunna tillämpas retroaktivt på begäran av den enskilda, frivillig retroaktivitet. I 2 kap  av J Sandblom · 2000 — Detta leder till att ny lagstiftning ibland tillämpas retroaktivt på situationer som inträffat före lagens ikraftträdande. Om en sådan retroaktiv lagtillämpning leder till​  Men man måste komma ihåg att förbud mot retroaktiv tillämpning är den viktigaste rättsprincipen. Att retroaktivt tillämpa lagar skall endast ske i undantagsfall. 16 apr.

Tingsrättens beslut att ej ändra kronofogdemyndighetens beslut är därför riktigt. Målnummer ÖÄ 1270/98 Av utlåtandet framgår något förkortat följande.
Vad motsvarar 7,5 hp

populär restaurang göteborg
stockholmsbörsen graf 20 år
risktvåan mc moment
magnus olsson sailor
avlidna halmstad 2021
blocket se lund

RP 239/2020 rd - Eduskunta

Retroaktiv lagstiftning (ex post facto lag) innebär att lagar ges retroaktiv verkan, Vissa Europeiska länder tillämpar principen lex mitior ("the milder law") som  15 sep 2014 Retroaktiv lagstiftning på straffrättens och skatterättens områ- den anses kan tillämpas retroaktivt, antingen från tidpunkten då den föreslagits. Det är förbjudet att stifta retroaktiv lag i straffrättsliga sammanhang.