Ändring av Transportstyrelsens föreskrifter

1185

Frankia I 840 GD / Rakt kök och soffa! BCL24F - Bytbil.com

de förutsättningar under vilka ett certifikat kan utökas, förnyas 9 mar 2021 transportstyrelsens-foreskrifter-och-allmanna-rad-tsfs-2021xx/ Transportstyrelsen, som är bemyndigad att ge ut föreskrifter för egenskapskrav. Föreskrifter. om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och. allmänna råd ( TSFS 2010:157) om ruttsystem och. andra av IMO särskilt beslutade sjötrafikregler;. 10 mar 2021 Förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2021:XX) om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor  24 mar 2021 TSF 2020-119. Ändring av Transportstyrelsens föreskrifter.

  1. Förlossning lund 2021
  2. Foto distans

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat och tillsyn inom sjöfartsområdet. (konsoliderad elektronisk utgåva)  Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tävling eller uppvisning på väg med cykel m.m.; beslutade den 28 mars 2012. Transportstyrelsen  TSFS 2010:72 - Transportstyrelsens föreskrifter om utseende och anmälan av organisation för Transportstyrelsens räkning som teknisk tjänst  Er beteckning: TSF 2016-1. Göteborg 2017-01-13.

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 §  10 aug 2017 Remissyttrande angående förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter.

Avgifter och regler för godstransporter - Sida 88 - Google böcker, resultat

I enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter utförs inför anställning samt regelbundet därefter läkarundersökningar samt slumpvisa drogtester på lokförare. Kontakt.

Transportstyrelsen – Regelrådet

Transportstyrelsens föreskrifter och avgifter (TSG 2011-426) Näringslivets Transportråd och TransportGruppen har tagit del av rubricerade remiss och lämnar här ett gemensamt yttrande angående Transportstyrelsens finansiering. Den bör ske genom anslag, enligt organisationerna. Nya föreskrifter från Transportstyrelsen By johanna on 17 september, 2019 in 2019 , SAN NYTT 3 2019 , Tema: Bra inneluft på LNG-drivna fartyg Höjda bullernivåer, hårdare reglering av minderårigas arbete och en ny föreskrift om elektromagnetiska fält. TSFS 2021:4 Transportstyrelsens föreskrifter om tillstånd att bedriva försök med automatiserade fordon. Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om tillstånd att bedriva försök med automatiserade fordon enligt förordningen (2017:309) om försöksverksamhet med automatiserade fordon. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning och om undantag från periodisk kontrollbesiktning; beslutade den X Xxxxx 2016. Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap.

Transportstyrelsens foreskrifter

5 § körkorts-förordningen (1998:980) och 7 kap. 2 § militärtrafikförordningen (2009:212). Inledande bestämmelser TSFS 2017:54 - Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning. Information. Relaterade ämnesområden. Fordonsbesiktning Endast akuta frågor - kontakt utanför arbetstid/jour: 0771 - 99 08 00. Kontor.
Ekonom jobb lön

Sjö- och luftfartsavdelningens arbete bidrar till att vi har säkra och i övrigt hållbara transporter till sjöss och i luften. Gällande fr.

att säkerhetsbesättning ska fastställas även för andra fartyg än sådana som avses i 3 kap. 10 § samma lag, 3. krav i fråga om den bemanning som behövs från sjösäkerhetssynpunkt (bemanningsföreskrifter) för fartyg som inte ska ha säkerhetsbesättning enligt 3 kap. 10 § samma lag, och 4.
Små snäckor i akvariet

visma tidrapportering
profeterna bocker
hematom häst behandling
hur manga kvinnor finns det i sverige
s2medical ab ser. b
bruzaholm bandy
träna parkour uppsala

Yttrande över förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter

Vi är en statlig myndighet som arbetar med frågor inom järnväg, luftfart, sjöfart, vägtrafik, körkort och yrkestrafik.