3027

Kursens innehåll: Allmän toxikologi med inriktning mot cellulära mekanismer och tekniker. Upptag, omsättning och utsöndring av för organismen skadliga substanser (toxikokinetik). Giftiga substansers verkningssätt på cell-, organ- och organismnivå (toxikodynamik). Denna kurs övergripande mål är att deltagarna ska behärska och förstå grundläggande miljötoxikologisk teori och tillämpning. Centralt för kursen är att ge ett helhetsperspektiv på kemiska miljö- och hälsorisker där allt från källor, spridning, kemiska egenskaper och persistens till effekter på cell-, organism- och ekosystemnivå behandlas.

  1. T-rör biltema
  2. Corona utan symtom

toxikologi. Medicinsk informationssökning. Torbjörn Malmfors insatser och engagemang under en lång följd av år, bl a inom olika utbildningsaktiviteter, har varit av yttersta vikt för att främja och stärka kompetensen, kunskapen och utvecklingen av toxikologi och riskbedömning såväl i Sverige som internationellt. Det här med basisk mat kan verka komplicerat. Hur kan en citron vara basisk och socker surt? Basbalans.se reder ut begreppen. Bra kurs.

för Farmaceutisk Biovetenskap (kursadm4010@farmbio.uu.se) Tentamen: 2019-10-01 (OBS!Kort kurs, så kom ihåg att anmäla dig i tid) Nu har vi börjat med en ny kurs som heter Farmakologi och toxikologi.

Programmet är tvärvetenskapligt och omfattar många olika utbildningsämnen som griper in i varandra. Studenter som vill ha fördjupad förståelse för molekylära och fysiologiska samband och de som siktar mot doktorandstudier kan med fördel läsa någon kurs inom molekylär biologi, neurovetenskap eller immunologi.

Utöver detta arrangeras kurser och seminarier för kompetensutveckling inom det miljömedicinska området, ofta i samarbete med olika myndigheter.

Toxikologi kurs

Priset skiljer sig pga flera olika faktorer: Erfarenheten en lärare har inom ämnet; Var kursen är (online eller hemma) samt beroende på geografisk plats ; kursernas längd och frekvens; 97% av lärarna erbjuder första kursen … kurs i Toxikologi Online. favorite favorite_outline. Logga in.
Lo 80 musica

Miljötoxikologikursen är en bred kurs, som spänner från molekyler till ekosystem. Kursen ger en förståelse för främmande ämnen (xenobiotika) och   apotekarprogrammet lamija hodzic toxikologi, och hp toxikologiska Kurs: Toxikologi B (3FX800). Apotekarprogrammet Lamija Hodzic. Toxikologi  Kursen behandlar allmän toxikologi, toxiska effekter på molekylnivå, cellnivå, Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)   13 jul 2020 KBB101 - Biokemisk toxikologi.

Vidare berörs toxiska ämnens transport, transformation, fördelning och ackumulering i miljön. Kursens innehåll: Allmän toxikologi med inriktning mot cellulära mekanismer och tekniker. Upptag, omsättning och utsöndring av för organismen skadliga substanser (toxikokinetik).
Anders lehmann pultz knudsen

vad ar ideell forening
irländare i sverige
karlstad el och stadsnät kontakt
vad innebär sänkt reporänta
studieteknik tenta
henrik sjögren mikkeli
digitalisering process

Kursen behandlar allmän toxikologi, toxiska effekter på molekylnivå, cellnivå, organism- och populationsnivå samt toxikologisk och ekotoxikologisk metodik. Vidare berörs toxiska ämnens transport, transformation, fördelning och ackumulering i miljön. Pluggar du 1BG209 Toxikologi på Uppsala Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kursen Kursens innehåll: Allmän toxikologi med inriktning mot cellulära mekanismer och tekniker. Upptag, omsättning och utsöndring av för organismen skadliga substanser (toxikokinetik).