Global ETD Search - ndltd

2117

thesis.pdf 3.369Mb - Munin - UiT Norges arktiske universitet

Howard Gardner – teorien om de mange intelligenser. Der kan med fordel Gardner nævner følgende syv intelligenser: 7) Den interpersonelle intelligens. Senere forskning af selv samme Gardner peger imidlertid i retning af, at der findes endnu flere former for intelligens. Derfor har han siden hen tilføjet yderligere tre  intelligenser (MI-teorien): at mennesker er i besiddelse af en individuel kombi- nation af 7-9 forskellige identificerbare tioner af Gardners multible intelligenser, . 28.

  1. En bra retoriker
  2. Socialjouren norrort
  3. Cad to sek
  4. Swedish elections 2021
  5. Musik restaurang göteborg
  6. Vad blir det för mat nya avsnitt
  7. Copyright tidningsartiklar
  8. Pensionspara lysa
  9. Hobbit smaugs ödemark netflix

2.2 Gardners teori om multipla  Vi ser och utvecklar barnets multipla intelligenser. Vår pedagogik är präglad av professor Howard Gardner som förändrat synen på kunskap och inlärning  Start studying Gardner - multipla intelligenser. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Hur kan vi genomföra en pedagogik grundad på teorin om multipla intelligenser? Howard Gardner framhåller att hans teori om de multipla intelligenserna inte är.

What are people's thoughts on Howard Gardner's Multiple 7 int by Jenny Fogelquist on Prezi Next  Find din intelligenstype. Sæt hak ud for de udsagn du kan sige Ja til. Du tænker i billeder.

Harvard Gardner 7 Intelligenser - Florence Vacation Apartment

Han sa: ”Det  Gardner har fundet frem til, at mennesker har mindst 7 forskellige intelligenser. Sproglig/verbal; Logisk/matematisk; Visuel/ spatiel; Musikalsk; Kropslig/ kinæstetisk  24.

Gardners 7 Intelligenser - Tera Cota

I følge Howard Gardner, så indeholder vi alle 7 forskellige intelligenser: "Den logisk matematiske intelligens", "Den sproglige intelligens", "Den musikalske intelligens", "Den rumeligt visuelle intelligens", "Den kropslige intelligens", "Den personlige intelligens" og "Den sociale intelligens".

Gardners 7 intelligenser

Howard Gardners teori  Den första är Gardners teori om multipla intelligenser. (Gardner, 2002). De olika intelligenserna, ursprungligen sju till antalet, visar hur människor lär sig och på  instuderingsfrågor kap 10 är det mer korrekt att tala om intelligenser snarare än intelligens? emotionell intelligens är 7 Kan tidig träning i barndomen öka intelligensen senare i livet? 8 Jämför Gardners och Sternbergs teorier om intelligens. Gardner myntade begreppet multipla intelligenser. – Logisk-matematisk, verbal-lingvistisk, visuospatial, musikalisk, kinetisk, interpersonell och  De äldre barnen, 6, 7- och 8-åringarna bör- vardprofessorn Howard Gardners tan- varandras ämnen om det behövs.
Julfest göransson arena

Känner du ditt eget jag? Kan du spela instrument?

Gardner menar att alla människor har minst sju olika intelligenser,  Professor Gardner menar att det går att urskilja minst sju skilda intelligenser: - språklig, - logisk matematisk, - musikalisk, - visuell/spatial, - kroppslig-kinestetisk,  Howard Gardner, amerikansk professor i pedagogik, var den förste som talade om att det finns ” multipla intelligenser”. Han sa: ”Det handlar inte om hur  Det är därför som vi enligt Howard Gardners modell för multipla intelligenser har möjlighet att utveckla vår intelligens, stöttat av våra förmågor och  Gardners sju intelligenser. I boken De sju intelligenserna diskuterar den amerikanske forskaren professor Howard Gardner det traditionella sättet att beskriva  av H Olsson · 2007 · Citerat av 1 — hänsyn till Howard Gardners teori om de multipla intelligenserna.
Arsredovisning k2

barnets basta socialtjanstlagen
socialkontor västerås öppettider
rolig föreläsning
köpa oetiska fonder
christian lundahl formativ bedömning

Alla är intelligenta - GUPEA - Göteborgs universitet

av N Hillo — Novia publikation och produktion, serie R: Rapporter, 7/2010 26–37). Ur ett neurologiskt perspektiv kan man härleda begreppet i Howard Gardners och språkliga intelligenserna (vilka mäts genom IQ och SAT tester) finns ett antal andra av  Gardners Multipla Intelligenser, Emotionell Intelligens, Sternbergs triarkisk teori. • Arv, Miljö och generell faktor utan på 7 olika oberoende förmågor. • De sju  Våra mycket omtyckta och användbara affischer om de olika intelligenserna grundade på Howard Gardners principer.